Calm Sea

RAFTING

RAFTING

Rijeka Cetina nalazi se u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Duga je 105 km i ulijeva se u Jadransko more kod Omiša. Cetina izvire na nadmorskoj visini od 385 m u sjeverozapadnim obroncima Dinare blizu sela Cetine. U priobalnom djelu riječni tokovi su burniji te stvaraju brzace idealne za rafting. Rafting na rijeci Cetini započeo je 1998. godine. Danas postoji više od 20 turističkih agencija koje organiziranju taj avanturistički odmor. Posljednjih godina rafting postao je omiljena vrsta rekreacije turistima koji borave na Jadranu.