Calm Sea

OPĆI UVJETI NAJMA SMJEŠTAJNE JEDINICE

OPĆI UVJETI NAJMA SMJEŠTAJA

1. Opće odredbe i pojmovi

1.1. „Posrednik“ – turistička agencija Calm sea d.o.o. sa sjedištem u Segetu Donjem , Don Vjekoslava Bilote 25, OIB: 37807666275, HR-AB-21-060345240, posreduje između Gosta i Iznajmljivača (u njegovo ime i na njegov račun). U Ugovoru o najmu smještaja navedena kao „Agencija“.

1.2. „Iznajmljivač“ – fizička ili pravna osoba koja ja vlasnik smještajnog objekta. U Ugovoru o najmu smještaja navedena kao „Vlasnik“.

1.3. „Gost“ – fizička osoba navedena u Ugovoru o najmu kao „Korisnik“ kojoj je odobreno korištenje smještajne jedinice uz poštivanje svih odredbi Ugovora o najmu.

1.4. „Neovlašteni korisnik“ – svaka osoba koja nije u Ugovoru o najmu navedena Korisnik smještajne jedinice.

1.5. „Smještajna jedinica“ – objekt najma Ugovora, a čiji podaci su navedeni u Ugovoru.

2. Rezervacija smještajne jedinice

2.1. Smještajna jedinica može se rezervirati putem elektroničke pošte ili telefonom.

2.2. Sve informacije o smještajnim jedinicama dostupne su na službenoj stranici Agencije www.calm-sea.hr

3. Cijena najma smještajne jedinice

3.1. Cijene najma smještajne jedinice objavljene su na službenoj stranici Agencije www.calm-sea.hr

3.2. Cijene najma navedene su za svaku smještajnu jedinicu posebno i odnose se na dnevni najam.

3.3. Cijena najma uključuje:

 • najam smještajne jedinice s punim inventarom;
 • posteljinu i ručnike;
 • tjedno mijenjanje posteljine;
 • pribor za jelo;
 • pribor za spremanje jela;
 • utrošak vode, struje i plina;
 • korištenje klimatizacije;

3.4. Cijena najma ne uključuje:

 • prehranu;
 • zdravstveno osiguranje Korisnika;
 • sve drugo što nije posebno određeno da ulazi u cijenu najma smještajne jedinice;

4. Uvjeti plaćanja za smještajnu jedinicu

4.1. Rezervacija smještajne jedinice smatra se obvezujućom nakon što Korisnik, u roku 48 sati računajući od dana potvrde rezervacije, izvrši uplatu akontacije od 30% iznosa cjelokupnog najma.

4.2. Preostali iznos Korisnik je dužan platiti Vlasniku odmah nakon dolaska u smještajnu jedinicu.

5. Pravo Korisnika na promjene i otkaz rezervacije

5.1. Ako Korisnik, iz bilo kojih razloga, odustane od usluge najma smještajne jedinice, može, uz prethodni  dogovor s Agencijom, potražiti drugu osobu koja će preuzeti njegova prava i obveze. Ukoliko ne uspije, Agencija vraća puni iznos akontacije za sve otkazane rezervacije 90 ili više dana do dogovorenoga dana dolaska Korisnika, a zadržava cijeli iznos akontacije unutar 90 dana do početka rezervacije.

5.2. U slučaju otkaza rezervacije te povrata akontacije Korisniku, Agencija zadržava pravo naplate manipulativnih troškova u iznosu od 100 EUR.

5.3. Ako Korisnik, bez prethodne najave, iz bilo kojeg razloga, ne dođe u smještajnu jedinicu u roku 24 sata od ugovorenog vremena dolaska, Agencija je ovlaštena odmah jednostrano raskinuti Ugovor o najmu smještaja, a Korisnik nema pravno na povrat uplaćenog iznosa, kao ni pravo na bilo kakvu drugu naknadu.

5.4. Ukoliko Korisnik iz objektivnih razloga (smrt u obitelji, teška ozljeda, rat i sl.) odustane od usluge najma smještajne jedinice, uplaćeni iznos neće  mu biti vraćen, već će mu  Agencija staviti smještajnu jedinicu  na raspolaganje u slobodnom terminu ili u sljedećoj sezoni.

6. Pravo Agencije na promjene i otkaz rezervacije

6.1. Agencija zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti ili viša sila.

6.2. Rezervirani smještaj može se zamijeniti, smještajem iste ili više kategorije, samo uz prethodnu obavijest Korisniku.

6.3. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu po cijeni većoj za 15% od cijene rezerviranog smještaja, Agencija zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju s Korisnikom.

6.4. Ukoliko zamjena smještaja nije moguća, Agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest Korisniku prije početka korištenja usluge te mu jamči povrat uplaćene akontacije.

7. Obveze Korisnika

7.1. Korisnik je obvezan:

 • posjedovati ispravne putne isprave te pribaviti vizu ako mu je potrebna za ulazak u Republiku Hrvatsku;
 • poštivati zakone i propise Republike Hrvatske;
 • pridržavati se kućnog reda u smještajnoj jedinici te surađivati s Vlasnikom u dobroj namjeri;
 • svaku načinjenu štetu u smještajnoj jedinici Korisnik je dužan prijaviti Vlasniku ili Agenciji odmah te je na licu mjesta u cijelosti nadoknaditi;
 • prilikom dolaska u smještajnu jedinicu Vlasniku treba predočiti potvrdu smještaja;

7.2. Korisnik će snositi odgovornost i troškove nastale zbog nepoštivanja obveza.

7.3. Korisnici u smještajnu jedinicu dolaze poslije 14:00 sati, a na dan odlaska smještajnu jedinicu napuštaju do 10:00 sati, ukoliko nije drukčije dogovoreno.

7.4. Predaja ključeva smještajnih jedinica se obavlja u samom objektu od strane Vlasnika ili uz pratnju predstavnika Agencije.

8. Obveze Agencije i Vlasnika smještajne jedinice

8.1. Obveze Agencije:

 • briga o provedbi usluga kao i izboru smještajne jedinice;
 • briga o pravima i interesima Korisnika, sukladno zakonima Republike Hrvatske;

8.2. Obveze Vlasnika:

 • pružiti kvalitetnu uslugu Korisnicima štiteći svoje i interese Agencije;
 • bez prigovora obeštetiti Agenciju, ukoliko Agencija bude izložena šteti radi pružanja neodgovarajućih usluga od strane Vlasnika;
 • obavljati prijavu i odjavu Korisnika;

8.3. VAŽNO: Agencija i Vlasnik isključuju svaku odgovornost u slučaju promjena ili neizvršenja usluga prouzročenih višom silom.

9. Kategorizacija

9.1. Smještajne jedinice su opisane prema službenoj kategorizaciji te je Vlasnik dužan dodijeljenu kategoriju istaknuti na vidno mjesto.

9.2. Standardi smještaja, prehrane i usluga pojedinih zemalja su različiti i ne mogu se usporediti.

9.3. Informacije koje Korisnik dobije u smještajnoj jedinici ne obvezuju Agenciju u većoj mjeri nego informacije objavljene na službenim stranicama Agencije.

10. Prtljaga

10.1. Agencija ne odgovara za prtljagu koja je uništena, oštećena, izgubljena ili ukradena u smještajnoj jedinici. Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se Vlasniku smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

11. Pritužbe

11.1. Svaki Korisnik ima pravo na pritužbu ako nije zadovoljan stanjem smještajne jedinice te treba odmah po dolasku izvijestiti Agenciju, odnosno reklamacije odmah iznijeti Vlasniku.

11.2. Korisnik je obvezan surađivati s predstavnikom Agencije i Vlasnikom u dobroj namjeri da bi se uzroci nezadovoljstva uklonili. Ako je prigovor opravdan te usluga Vlasnika nije zadovoljavajuća Agencija će napraviti sve da Korisnik dobije prihvatljivo rješenje koje odgovara pružanoj usluzi smještaja.

11.3. Naknadno zaprimljene pritužbe, kao i one podnesene bez priložene dokumentacije Agencija neće uzimati u obzir.

12. Arbitraža

12.1. Za sve eventualne sporne slučajeve koji se neće riješiti mirnim putem, mjerodavan je sud najmodavca u Trogiru.

13. Izjava o prikupljanju i zaštiti osobnih podataka te njihovu korištenju

13.1. Agencija poštuje privatnost svojih Korisnika te osobne podatke koristi isključivo za potrebe propisane ovom Izjavom.

13.2. Izjavom o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka nisu obuhvaćene internet stranice trećih strana koje razmjenjuju poveznice s ovom web stranicom (www.calm-sea.hr) te za iste Agencija ne preuzima odgovornost.

13.3. Korisnik, osobne podatke daje dragovoljno, isti su potrebni u procesu rezervacije smještajne jedinice, za komunikaciju s Korisnikom te u slučaju posebne privole za informativne i promidžbene aktivnosti Agencije.

13.4. Korisnik daje odobrenje da se njegovi osobni podaci mogu dostavljati nadležnim tijelima u svezi počinjenih prekršaja.

13.5. Potpisom Ugovora Korisnik potvrđuje da je upoznat s mjerama zaštite osobnih podataka Agencije i njegovim pravima u svojstvu ispitanika.

14. Završne odredbe

14.1. Opći uvjeti najma smještaja sastavni su dio Ugovora o najmu smještajne jedinice.