Calm Sea

PN KRKA

PN KRKA

Park został założony w 1985 roku. Łączna powierzchnia parku wynosi 109 km2. Rzeka Krka jest fenomenem przyrody, na którym powstało 7 wodospadów. Największy z nich Skradinski Buk jest jednocześnie ostatnim wodospadem na rzece Krce. Skradinski Buk składa się z 17 kaskad o łącznej długości 800 m. Na wodospadzie znajdują się młyny, folusz do prania sukna, stępa i warsztat tkacki, które mają wyjątkowe znaczenie kulturalno-historyczne.

Na obszarze parku rośnie 860 gatunków roślin. W rzece Krce żyje 18 rodzajów ryb, wśród których jest 10 rzadkich gatunków. Duża rozmaitość rodzajów ptaków, aż 222. Wśród ssaków najbardziej cenna jest fauna nietoperzy, w skład której wchodzi 18 rodzajów, głównie zagrożonych lub przed wymarciem w Europie.